Általános Szerződési Feltételek

1. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.tothpaszomany-webshop.huhonlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Tóth-Paszomány Kft. egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.tothpaszomany-webshop.hu oldalon működtetett webshop az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

A jelen ÁSZF rögzíti a webáruház használatára vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a webáruház szolgáltatásait igénybevevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.  

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

Jelen általános szerződési feltételek szövege innen letölthető és kinyomtatható: https://tothpaszomany-webshop.hu/dokumentumok/aszf.pdf

 A Szolgáltató adatai:

 • Név: Tóth-Paszomány Kft.
 • Székhely: 1182. Budapest, Királyhágó út 86.
 • Adószám: 24157735-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01- 09- 993196
 • Számlaszám: 65100118-11369723

A Szolgáltató elérhetősége:

 • Honlap: www.tothpaszomany-webshop.hu
 • Email: tothpaszomany@gmail.com
 • Telefon: +36-1-292-2078  
 • Nyitvatartás: Hétfőtől- Péntekig 8:00-16:00

A tárhelyszolgáltató adatai:

 • Név: BlazeArts Kft.
 • Székhely: Kunszentmiklós, Damjanich János u. 36, 6090
 • Email cím:  admin@forpsi.hu

A szerződéskötés nyelve a magyar. A www.tothpaszomany-webshop.hu webáruház használatára, a Szolgáltató és a Vásárló jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.

Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató a www.tothpaszomany-webshop.huoldalon közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a www.tothpaszomany-webshop.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezésére, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

A www.tothpaszomany-webshop.hu webáruházban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

A www.tothpaszomany-webshop.hu webáruház által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye, az erre szolgáló jelölőnégyzetekbe történő pipálással kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat.

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető és nyomtatható az alábbi oldalról:

https://tothpaszomany-webshop.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

2. Regisztráció/ vásárlás

A webáruházon keresztül megrendelést regisztrált vevőktől vagy vendég vásárlóktól fogad el, a regisztrációhoz és megrendeléshez szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a Szolgáltató által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció vagy megrendelés során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A Szolgáltatót a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli.

A Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele felhasználói fiók nyitása. A Vásárlónak nem szükséges regisztrálnia, viszont regisztrálhat saját felhasználói fiókot is az alábbiak szerint.

Regisztrációval történő vásárlás:

Regisztrálni a Webáruházban az első vásárlás során van lehetőség, a kért adatok (megszólítás, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, postai cím, cégnév) megadásával lehet. A kért adatok megadása, és az ÁSZF, valamint az adatvédelmi nyilatkozat elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálása után, a regisztráció a Vásárló által történő jóváhagyását követően a Vásárló által megadott e-mail címre a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld, melyben megerősíti a regisztráció megtörténtét és tájékoztatást nyújt, hogy a Vásárló hol tudja a későbbiekben megváltoztatni a regisztrációkor megadott adatait. A regisztráció megtörténte után a Vásárló a regisztrációkor megadott e-mail címével és jelszavával beléphet a Tóth -Paszomány webshopjába.

Regisztráció nélküli vásárlás:

A Webáruházban a fizetés gombra kattintva, a kért adatok (megszólítás, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postai cím, cégnév, szállítási cím) megadásával lehet regisztráció nélkül vásárolni. A kért adatok megadása, és az ÁSZF, valamint az adatvédelmi nyilatkozat elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálása után, a Vásárló folytathatja a vásárlási folyamatot. A Szolgáltató nem hoz létre a Vásárló számára saját fiókot. A Vásárló rendelésének elküldését követően, a Szolgáltató e-mail üzenetet küld a Vásárló részére, amelyben visszaigazolja, hogy a Szolgáltató megkapta a rendelést és felsorolja annak részleteit.

A Tóth- Paszomány Kft. webáruházában kizárólag 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak és vásárolhatnak, a regisztrációval vagy megrendeléssel a Vevő akként nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött3. e.

3. A vásárlás és a megrendelés menete, feldolgozása

A megrendelések leadása a Webáruházban elektronikus úton, emailben a  tothpaszomany@gmail.com  címen és telefonon a Call Center segítségével +36-1-292-2078 H-P: 8-17) lehetséges

A Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, vagy vendégként vásárolva adatai megadásával a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése ” gomb használatával tudja rendelését leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltató felé.

A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató a Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a megrendelésének beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza.

Ha a Vásárló a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza és magyar forintban értendő. Csomagárak esetében a bruttó egységár is feltüntetésre kerül. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét-kivéve, ha azt a Szolgáltató az adott termék oldalán másként nem jelzi-; a szállítási költség külön díjtételt képez.

A Weboldalról megrendelhető termékek, illetve a szállítási szolgáltatások árai, illetve díjai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek, illetve szállítási szolgáltatások vételárát, díját nem befolyásolja; a termékek megvásárlása és a szolgáltatások igénybevétele a megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett történik. Ennek megfelelően a megrendelés elküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni; ugyanakkor a Szolgáltató a megrendelés elküldését követően bekövetkező esetleges áremelkedéseket sem érvényesíti az Ügyféllel szemben.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges (*-gal jelölt) valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési és szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A telefonon történő megrendelés akként történik, hogy a vevő felhívja a Tóth- Paszomány Kft.  telefonos ügyfélszolgálatát a +36-1-292-2078 telefonszámon és a rendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatai, valamint a megvásárolni kívánt termék adatai megadásával megrendeli a terméket. Ha vevő korábban még nem vásárolt a Tóth- Paszomány Kft.-nél, a vevő a szállítási címét is megadja. Telefonon történő megrendelés esetében utánvételes és közvetlen banki átutalás fizetési mód választható. A megrendelés beérkezésének visszaigazolása emailben történik, melyben a vásárló jelezheti elállási szándékát.

4. Ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte

A távértékesítés keretében a Szolgáltató termékeit, szolgáltatásait kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes, magyarországi lakóhelyű természetes személy, továbbá bármely magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes Ügyfeleknek kínálja fel. A Szolgáltatónak ugyanakkor nincs lehetősége arra, hogy az Ügyfél életkorát vagy az általa megadott adatok valóságnak való megfelelését, helyességét ellenőrizze; ennek megfelelően a megrendelést leadó életkora tekintetében kizár minden felelősséget.

A megrendelés visszaigazolásával létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a magyar jogszabályok, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az Elkertv-ben foglaltak irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: “Fogyasztó”) a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet is irányadó, ez esetben a Szolgáltató szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelés során a Vásárló a szállítás a Vásárló által megadott számlázási címre vagy a számlázási címtől eltérő címre kérheti.

A házhozszállítást a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától számított 2-3 munkanapon belül biztosítja. A Szolgáltató a kiszállítás megkezdéséről, valamint a szállítás esetleges késedelméről a Vásárlót e-mail útján tájékoztatja.

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítmányozó cég igénybevételével juttatja el az Ügyfél által megjelölt szállítási címre.

A megrendelt termékek házhozszállítása esetén a csomagküldési díjat, fuvardíjat magában foglaló szállítási díjat az Ügyfél viseli, a szállítás díja a szállítási mód kiválasztásánál van feltüntetve, és a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a megrendelést visszaigazoló e-mailben is szerepel. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

Ha a megrendelés végösszege eléri a 100000 Ft-ot (harmincezer forintot), a Szolgáltató szállítási díjat nem számít fel. 

 A vételár teljes kifizetéséig, beleértve valamennyi kiegészítő díjat, a szállított termékek a Szolgáltató kizárólagos és korlátlan tulajdonát képezik.

A Webáruházban vásárolt termék házhoz szállítását a GLS futárszolgálat partnere a Packet Trans Kft. vagy a Magyar Posta Zrt. közreműködésével végzi.

A Vásárló, mint címzett gondoskodik arról, hogy a kiszállítás várható időpontjában az általa megadott címen a küldeményt ő vagy az egyéb jogosult átvevő átvegye.

Házhoz szállítási szolgáltatás esetén a Vásárló, mint címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhely (vagy azon belül a címzett, vagy az egyéb jogosult átvevő tartózkodási helye) könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen (Postarendelet 14.§).

A Vásárló, mint címzett felelős azért, hogy a címzésben megjelölt címhelyen a címzésben feltüntetett neve/elnevezése megfelelő módon – azaz könnyen és egyértelműen felismerhetően és olvashatóan – legyen feltüntetve.

6. Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken (https://tothpaszomany-webshop.hu/dokumentumok/elallasi-nyilatkozat.pdf) keresztül elérhető elállásinyilatkozat – mintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fenti rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.                                                          

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

A Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Vásárló elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy – választása szerint – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vásárló az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatát – postai úton, vagy e-mail útján – köteles eljuttatni a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikére:

Postai cím: 1182. Budapest, Királyhágó út 86.
E-mail: tothpaszomany@gmail.com

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.

Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak – más kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.

A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül a Szolgáltatóval közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével a Vásárló ezt a jogosultságát elveszti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, ugyanakkor termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

Jótállás

A Szolgáltatót hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek tekintetében jótállási kötelezettség terheli.

A Vásárló jótállás alapján – választása szerint – az alábbi igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

 • A Vásárló kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a Szolgáltatónak – más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.
 • Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.
 • A Vásárló a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy annak megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy a Vásárló kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A Vásárló választott jótállási jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti, ugyanakkor a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Vásárló rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy rendelkezésre bocsátásának elmaradása esetén a Vásárló a szerződés megkötését az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával vagy nyugtával – bizonyíthatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
 • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 • a termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.

A Vásárló jótállásból eredő jogait a termék átvételétől számított 1 (egy) éven belül érvényesítheti. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8. Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

Panaszkezelés

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Cím:    1182. Budapest, Királyhágó út 86.
 • E-mail: tothpaszomany@gmail.com
 • Telefon: +36-1-292-2078

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

Békéltető testület

A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje.

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Békéltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

a.) A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.

b.) A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81
 • Telefon: +36-1-269-0703
 • Fax száma: +36-1-269-0703
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

9. Felelősség

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.tothpaszomany-webshop.hu weboldal folyamatos elérhetőségét és rendelkezésre állását biztosítsa, ugyanakkor azért felelősséget nem vállal.

Nem felel a Szolgáltató a weboldal használatával összefüggésben keletkezett olyan károkért, melyeket szoftverhiba, számítógépes kártevők, telekommunikációs hálózat hibája, rendszerhiba, üzemzavar vagy egyéb technikai jellegű hiba okozott.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a www.tothpaszomany-webshop.huoldalon megjelenő tartalom más személy által történő jogellenes megváltoztatásáért, továbbá azért a tartalomért, amely hozzájárulása vagy tudomása nélkül kerül a www.tothpaszomany-webshop.hu oldalon elhelyezésre és a Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges, hogy annak elérését és használatát megakadályozza.

Közvetlenül vagy közvetetten idegen weboldalra mutató link, hiperlink esetén a Szolgáltató a megjelenített idegen oldal tartalmától elhatárolódik, sem az idegen weboldalért, sem az idegen tartalomért felelősséget nem vállal.

www.tothpaszomany-webshop.hu weboldal tartalma a legnagyobb gondossággal került összeállításra és a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.tothpaszomany-webshop.hu weboldalon szereplő információk pontosak, aktuálisak és teljes körűek legyenek. Az online shopban vásárolt termék átvételét követően a Vásárló felelőssége, hogy a termék csomagolásán szereplő információkat megismerje és ne kizárólag a weboldalon található adatokra hagyatkozzon. A termékkel kapcsolatos további tájékoztatásért a Vásárló a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

Fenti rendelkezések a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, azok keretei között értendők és a Vásárló jogainak érvényesítését semmilyen módon nem érintik.

I. számú melléklet

ELLÁLÁSI NYILATKOZAT

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: Tóth-Paszomány Kft. a www.tothpaszomany-webshop.hu webshop üzemeltetője

Név:

Cím:

Email:

Telefon: Alulírott/ak ___________________________________________ (név)

kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Rendelésszám: ……………………………………..

Átvétel időpontja: ……………………………………

Termék megnevezése Termék mennyisége
     
     
     
     

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Kelt. ………………………….

                                                          ………………………………………

                                                           vásárló aláírása